Huisregels

Door het betreden van het evenemententerrein of door het kopen van een kaartje ga je automatisch
akkoord met onze huisregels. De organisatie behoudt zich het recht om de huisregels te wijzigen.
Overtreding van de huisregels kan leiden tot het weigeren van de toegang tot het evenement of tot
het verwijderen van het terrein van het evenement.

In geval van twijfel of discussie ligt de beslissing bij de organisatie.


Algemeen
Het betreden van het evenement is op eigen risico. De organisatie, of de personen die hiervoor
werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele schade, die
bezoekers van het evenement ondervinden. Bij diefstal moet er aangifte worden gedaan bij de
politie.
Het opgestelde programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich ten alle tijden het
recht om het programma te wijzigen.


Leeftijd/legitimatieplicht
De bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of
rijbewijs) en dienen deze op verzoek te kunnen tonen.


Toegangscontrole/toelatingseisen
Voor toegang tot het evenemententerrein dien je in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
Bij het betreden van het evenemententerrein kan er door beveiligers kleding, tassen en/of schoenen
gecontroleerd worden op verboden voorwerpen. Bij weigering van deze controle zal de toegang tot
het evenemententerrein worden ontzegt. Het is wel toegestaan om te verzoeken om de controle te
laten uitvoeren door een medewerker van hetzelfde geslacht.


Onder verboden voorwerpen wordt het volgende verstaan:


* Wapens uit alle categorie├źn
* (hard)drugs
* Lachgas
* Medicijnen
* Vloeistoffen
* Etenswaren
* Glaswerk
* Blik en/of plastic flessen


Voor medicijnen en etenswaren geldt dat wanneer de bezoeker aannemelijk kan maken dat er
noodzaak is bij het meebrengen van deze medicijnen of etenswaren. Voor de medicijnen geldt dan
dat ze in de originele verpakkingen dienen te zitten en dat de bijsluiter aanwezig is.

Het is verboden om aanstootgevende kleding te dragen, evenals kleding die die bezoekers als groep
herkenbaar maken
Bezoekers die onder invloed zijn van verdovende middelen (alcohol, drugs, medicijnen etc.) kunnen de toegang tot het terrein worden ontzegd.
Bezoekers die de toegang wordt ontzegt hebben geen recht op restitutie.


Alcohol- en rookbeleid
Het is bij wet verboden om alcohol te schenken aan minderjarigen. Wij schenken daarom geen
alcohol aan personen onder de 18 jaar. Roken is enkel toegestaan in de open lucht. Roken in tenten,
in (tijdelijke) gebouwen en/of onder overkappingen mag niet.


Verwijderingsbeleid
Bij ernstig wangedrag kan er worden overgegaan op verwijdering van het terrein. Onder ernstig
wangedrag wordt het volgende verstaan:


* Het plegen van een strafbaar feit
* Waarschuwingen en aanwijzingen van het personeel worden niet opgevolgd
* De omgeving wordt ernstig verstoort door de bezoeker
* Hekken of andere installaties worden vernielt of worden beklommen


Cameratoezicht
Tijdens het evenement worden opnames gemaakt. Eenieder die het evenement bezoekt stemt in bij
het maken van de opnames.


Marketingactiviteiten
Het is niet toegestaan om marketinactiviteiten uit te voeren tijdens het evenement, zonder
toestemming van de organisatie.


Calamiteiten
In het geval van een calamiteit dienen de aanwijzingen van het personeel opgevolgd te worden.